Opp gjennom årene har vi bygget et betydelig antall leiligheter i Sola kommune, de aller fleste i form av lavblokkbebyggelse i inntil 4 etasjer. Siste ferdigstilte prosjekt er Sandeparken med 1 blokk bestående av 40 leiligheter og 2 lavblokker med 12 leiligheter i hver blokk. Nedenfor finner du bilder fra noen av våre leilighetsprosjekter: